Yhdistyksen historiikkia päivitetään parhaillaan.

TANryn seitsemästäkymmenestä toimintavuodesta kertova artikkeli on julkaistu Tammerkoski-lehdessä 5/2019.

Tampereen Akateemiset Naiset ry. (TANry) perustettiin 27.10.1949 Tampereen Suomalaisella Klubilla. Perustamiskokoukseen osallistui 35 filosofian maisteria, hammaslääkäriä, lääkäriä, lehtoria, varanotaaria, ekonomeja, proviisori, diplomi-insinööri ja arkkitehti. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin lääketieteen lisensiaatti Elli Järvinen-Tapiola. Yhdistyksen toiminnan alkaessa Tampereella ei ollut vielä Yhteiskunnallista Korkeakoulua (1960) eikä Tampereen yliopistoa (1966). TANry liittyi heti Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry:n (SANL, perustettu 1922) jäseneksi.
Yhdistyksen toimintamuodot kehittyvät ensimmäisinä vuosina. Ajankohtaiset asiat tieteestä, kulttuurista, lääketieteestä ja yhteiskunnasta heijastuivat esitelmien aiheissa tai vierailujen kohteissa. Esitelmä-, vierailu- ja muita tilaisuuksia sekä seminaareja on järjestetty yksin tai yhdessä muiden yhdistysten kanssa.
Esitelmien aiheina ovat olleet muun muassa akateemisten naisten asema koulutuksessa, työelämässä, eri työurilla, yhteiskunnan johtotehtävissä politiikassa, taloudessa ja mediassa. Naisten asema nousi esiin 1960- ja 1970-luvuilla. Tasa-arvokysymykset sekä kasvatus- ja koulukysymykset, aikuiskasvatus, kulttuurihistoria ja taiteet ovat olleet tärkeällä sijalla ohjelmissa. Esitelmien pitäjät ovat olleet jäseniä, tamperelaisia asiantuntijoita tai maan eri alojen asiantuntijoita.
Vierailukohteita edustavat esimerkiksi Pitkäniemen sairaala (1953), Liuksialan kartano Kangasalalla (1956), Armi Ratian Marimekko (1966), Pohjoismaiden Yhdyspankki (1969), Tampereen maakuntakirjasto (1972) ja Tampereen yliopiston kirjasto (1986). Retket, vuosijuhlat ja joulujuhlat ovat rikastuttaneet ohjelmaa.
LL Elli Järvinen-Tapiolan testamenttilahjoitus (1994) mahdollisti naisten tieteellisen tutkimuksen tukemisen ja kannustamisen pro gradu- tai väitöskirjapalkinnoin. Akateemisen työn muutokset suuntasivat tuen suunnan pois hyväntekeväisyydestä. Lista kannustuspalkinnon saajista löytyy valikosta Kannustuspalkinnot.

Tamperelaiset ovat toimineet aktiivisesti Suomen Akateemisten Naisten liiton keskushallituksessa, toimikunnissa ja viestinnässä. Lehtori Lyyli Vartiainen oli yhdistyksen ensimmäinen edustaja Liiton keskushallituksessa 1950-luvulla. Ekonomi Tuula Sillanpää, maisteri Sirkka Juva ja maisteri Anneli Malmi ovat vaikuttaneet Monissa Liiton tehtävissä. Tampereen Akateemiset Naiset ry. laati ensimmäisenä SANL:n paikallisyhdistyksenä esitteen toiminnastaan ja oli edelläkävijä avaten verkkosivut 2004. Vuonna 2006 laadittiin viestintäsuunnitelma, josta muut paikallisyhdistykset ottivat mallia.
Tampereen Akateemiset Naiset ry. on toiminut yhteistyössä muiden tamperelaisten naisjärjestöjen kanssa. Yhdessä on järjestetty seminaareja, käyty teatterissa, kerätty varoja eri tarkoituksiin ja järjestetty juhlia. YK:n kansainvälisenä naisten vuonna 1975 alkoi järjestelmällinen yhteistoiminta muiden tamperelaisten ei-poliittisten naisjärjestöjen kanssa. Yhteistyö jatkuu Tampere 1 Zonta -kerhon ja Tekniikan Naisakatemian TEKNAT kanssa.
Tampereen Akateemiset Naiset ry. on juhlistanut toimintansa merkkivuosia. Vuonna 1989 vietettiin 40-vuotisjuhlia, vuonna 1999 juhlittiin yhdistyksen 50. ja 60. toimintavuotta vuonna 2009. Tamperelaiset ovat järjestäneet liiton sääntömääräisiä vuosikokouksia vuosina 1955, 1965, 1976, 1991, 2002 ja 2004. Suomi 100-juhlavuotena 2017 SANL:n vuosikokous pidetään jälleen Tampereella.
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on ollut alusta alkaen ” Paljon on tietoa yhdessä, kun nämä viisaat naiset kokoontuvat. Toivoa sopii, että kukin kohdallaan ja kaikki yhdessä raottaisivat auliisti oman ammattialansa maailmaa akateemisille sisarilleen ja lahjojensa mukaan auttaisivat yhdessäolojen muodostumista henkisesti virkistäviksi ja antoisiksi tilaisuuksiksi, joista palattua omille toimipaikoillemme voisimme toivoa pikaista jälleennäkemistä”. Yhdistys on kautta historiansa luonut yhteyksiä akateemisten naisten välille ja toiminut vuorovaikutusverkostona jäsenilleen.
Viihdy, verkostoidu ja vaikuta! on tunnuksemme.

Tutustumiskäyntejä ja tapahtumia viime vuosilta
2013
Suomalaisen Kirjan Museo Pukstaavi, Sastamala.
2014
Lahden Muotoiluinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti.
2015
Bioretec Ltd, Tampere. Taidemuseo Gösta, Mänttä-Vilppula.Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisimuseo.
Tampereen Piispantalo, Sibelius 150.vuotta – pianosävellyksiä, Sibeliuksen elämää ja perhettä.
2016
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.Sibelius-museo, Sibelius 150-vuotta jälkimainingeissa, Hämeenlinna.
Laukon Kartano, Vesilahti.Lielahden kirjasto, Tampere.Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, harjoitustoimitus.
2017
Mieli liikkeessä -tapahtuma, Tampere.Ohjelmistoyritys Vincit Oy, Tampere.Teivon Ravikeskus, Tampere. Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus, Pori. Pyynikin kirkkopuisto, Tampere.