Auroras -toimintaa tamperelaisittain

Tampereen Akateemiset Naiset ry:n Auroras -toiminta käynnistyi vuonna 2013. Toiminnan tavoitteena on yhdistää eri maista kotoisin olevia korkeasti koulutettuja naisia.
Auroras -toiminta on monikielistä ja -kulttuurista dialogia ja kulttuureihin tutustumista.
Toiminnan avulla halutaan rohkaista Suomessa asuvia korkeasti koulutettuja naisia verkostoitumaan ja tukea heidän hyvinvointiaan sekä integroitumistaan yhteiskuntaan ja suomalaiseen työelämään.
Auroras -toiminnassa sekä suomalaiset että Suomeen muuttaneet voivat vaihtaa kokemuksiaan työpaikan etsinnästä, eri alojen työpaikkakulttuureista ja jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta akateemisesti koulutettujen naisten arjessa eri kulttuureissa.
Toimintaa suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä osallistujien mielenkiinnon mukaan. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi keskustelutilaisuudet sekä erilaisiin kulttuuririentoihin ja tutustumiskäynteihin osallistuminen yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa.
Auroras -toimintaan ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet ja asiasta kiinnostuneet!

TANry:n Auroras tiimi: Lea Henriksson, Eriikka Oinonen ja Aurelie Mary

http://luetaanyhdessa.fi/tietoa-meista/auroras-verkosto/