Tampereen Akateemiset Naiset ry:n hallitus 2020

VT Tiina Tikka, puheenjohtaja

Ph.D Eira Juntti
VTM Eva Hänninen-Salmelin
Ekonomi Merja Nurmi, taloudenhoitaja
Dos. FT Lea Henriksson, jäsen
YTM Helena Laaksonen, jäsen
Dos. YTT Eriikka Oinonen, jäsen
YTM Päivi Palonen, verkkosihteeri, asiantuntija

info(at)tampereenakateemisetnaiset.fi

Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.
Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja nimeää taloudenhoitajan, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitus voi valita asiantuntijoita työskentelynsä tueksi.