Tampereen Akateemiset Naiset ry:n hallitus 2018

Dos. HTT Helena Karento, puheenjohtaja
YTT Jaana Kuusipalo, varapuheenjohtaja
YTM Päivi Palonen, sihteeri
Ekonomi Merja Nurmi, taloudenhoitaja
Dos. FT Lea Henriksson, jäsen
YTM Helena Laaksonen, jäsen
Dos. YTT Eriikka Oinonen, jäsen
VTM Eva Hänninen-Salmelin, asiantuntija

info(at)tampereenakateemisetnaiset.fi

Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.
Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja nimeää taloudenhoitajan, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitus voi valita asiantuntijoita työskentelynsä tueksi.