Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jakamat kannustuspalkinnot, stipendit ja lahjoitukset, jotka on maksettu lääketieteeen lisensiaatti Elli Järvinen-Tapiolan testamenttilahjoituksen tuotosta.

Yhdistys jakaa kannustuspalkintoja jo valmistuneille opinnäytetutkimuksille, jotka tuovat esiin nuoremman sukupolven tutkimusintressejä ja ajatusmaailmaa.
Yhdistyksen myöntämät stipendit on jaettu meneillään olevan tieteellisen työn tukemiseen ja loppuunsaattamiseen yhdistyksen jäsenen hallitukselle osoitetun anomuksen perusteella.

2017, Tiina Vaittinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 500 €,
kannustuspalkinto väitöskirjasta ”The global biopolitical economy of needs. Transnational entanglements between ageing Finland and the global nurse reserve of the Philippines” (2017). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0505-5

2015, Pieta Hyvärinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 300 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Tasa-arvoisuus tekstityössä Suomen kehityspolitiikassa” (2013).
2015, Mirka Ukkonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 300 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Ylistetty yhteiskunnallisuus, vieroksuttu viihteellisyys. Journalismin sisäiset hierarkiat ja naistenlehtijournalismin arvostus nuorten toimittajien silmin” (2014).
2015, Eija Eronen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 300 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Kaksoisuhriutumisen kokemuksia ja katteettomia lupauksia: kokemukset parisuhdeväkivallasta ja ulkopuolisten reaktioista suhteessa valtiollisiin lupauksiin” (2014).
2014, Miisa Alastalo, yhteiskuntatieteiden maisteri, 300 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Verotusta koskevat hallituksen esitykset eduskunnalle hallituskaudella 2007-2010 sosioekonomisten terveyserojen kaventamisen näkökulmasta – Onko esitysten terveysvaikutuksia arvioitu?” (2013)
2014, Violetta Hünninen, hallintotieteen maisteri, 300 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Eestiläiset ja suomalaiset naisjohtajat. Nykyasema ja urakehitys” (2013).
2013, Pia Aaltonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 300 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Vieraan kesyttäminen. Perheen sukupolvien väliset suhteet maahanmuuttajataustaisten vanhempien kertomana” (2012).
2012, Maritta Hiipakka, filosofian tohtori/dilpomi-insinööri, 300 €, kannustuspalkinto muovi- ja elastomeeritekniikan diplomityöstä ”Muovien kierrätys” (2012). Tampereen teknillinen yliopisto.
2011, Tampereen Naisyhdistys, Lahdensivun vanhainkodin toiminnan kehittämiseen, 1 000 €, lahjoitus yhdistyksen 120-vuotisjuhlan johdosta.
2011, Tampereen yliopisto/Tampereen Yliopiston Tukisäätiö, koulutus- ja tutkimustoiminnan kehittämiseen, 1 000 €, lahjoitus Tampereen yliopiston varainkeräykseen, joka oli arvoltaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuen kanssa 3 500€.
2009, Johanna Vähäpesola, filosofian maisteri, 350 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Uhka miehisyydelle ja ammatille: Naiset tekniikan opiskelijoina ja asiantuntijoina Suomessa 1879-1939” (2009).
2009, Katriina Vuorinen, kasvatustieteen maisteri, 350 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Tytöt ja pojat eri luokilta tasa-arvoisiksi oppilaiksi. Kuvaus Olkahisen koulun tyttö- ja poikaluokkakokeilusta lukuvuonna 2006-2007” (2009).
2009, Jenni Lehtelä, kasvatustieteen maisteri, 350 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Tytöt ja pojat eri luokilta tasa-arvoisiksi oppilaiksi. Kuvaus Olkahisen koulun tyttö- ja poikaluokkakokeilusta lukuvuonna 2006-2007”(2009).
2009, Niina Viitasalo, yhteiskuntatieteiden maisteri, 350 €, kannustuspalkinto pro gradu -tutkielmasta ”Suomalaisten palkansaajien ikäsyrjintäkokemusten yhteys eläkehalukkuuteen” (2009).
2009, Stiina Hänninen, terveystieteiden maisteri, 1 500 €, stipendi väitöskirjaan ”Lihavuus ja laihduttaminen laihdutusmainonnassa ja vaikeasti lihavien ihmisen kokemana” (2010).
2005, Auli Nerkki-Saarinen, kasvatustieteen maisteri, 1 000 €, stipendi lisensiaattitutkielmaan ”Kokemuksellisen osaamisen haltuunotto. Toimintatutkimus erilaisista toimintamalleista kone- ja metallialalla” (2006)
2005, Marketta Paukkunen, diplomi-insinööri, 1 000 €, stipendi lisensiaattitutkielmaan ”Perehdyttäminen uuteen tietojärjestelmään tai tietotekniikan alkeisiin” (2004).
2002, Auli Kulkki-Nieminen, filosofian maisteri, 1 000 €, stipendi lisensiaattitutkielmaan ”Merkitykset tekstissä ja kontekstissa. Selkotekstien ja niiden lähtötekstien merkitys prosessissa” (2001).
2002, Virpi Tunninen, diplomi-insinööri, 1 000 €, stipendi lisensiaattitutkielmaan ”Transmissiomenetelmä vaimennuskorjauksen sydänlihaksen perfuusion SPECT-kuvauksessa: fantomitutkimus”. Tampereen teknillinen yliopisto.
1998, Raija Kokko, terveydenhuollon maisteri, 15 000 mk, stipendi lisensiaattitutkielmaan ”Vieras kulttuuri ja hoitotyö vaihto-opiskelussa. Leiningerin malliin perustuva etnografinen tutkimus” (2001). (2008).
1996, Kaija Puura, lääketieteen lisensiaatti, 5 000 mk, stipendi World Association for Infant Mental Health (WAIMH) 6. maailmankongressin järjestämiseen Tampereella. Yhdistyksellä mahdollisuus saada nimikko-symposiumi.
1996, Pirjo Tuovila, yhteiskuntatieteiden maisteri, 10 000 mk, stipendi pro gradu tutkimukseen ”Koppahoitoryhmän tuloksellisuus persoonallisuudeltaan puutteellisesti integroituneilla lapsilla. Terapian tuloksellisuus, ryhmän prosessi, terapiamuodon soveltuvuus perheneuvolatyöhön.”

Listan ovat koonneet hallituksen asiantuntijajäsen VTM Eva Hänninen-Salmelin ja hallituksen jäsen Dos. FT. Lea Henriksson