Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tampereen Akateemiset Naiset ry.
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäsenrekisterivastaava http://www.tampereenakateemisetnaiset.fi
3. Tietojen käsittelijä
Tampereen Akateemiset Naiset ry. info(at)tampereenakateemisetnaiset.fi
4. Rekisterin nimi
Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäsenrekisteri.
5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Jäsenyyden hoito sekä asiantuntijapalveluiden tuottaminen.
6. Rekisterin sisältämät tiedot
Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäseneksi liitytään. Yhdistyksen jäsenlomakkeessa jäseniltä pyydetään yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite sekä postiosoite) sekä jäsenyyden ratkaiseva korkeakoulututkinto. Yhdistyksen jäsenlomake löytyy yhdistyksen verkkosivulta http://www.tampereenakateemisetnaiset.fi
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa jäseneksi tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille .
8. Tietojen käsittely yhdistyksessä
Tampereen akateemiset Naiset ry:llä Yhdistyksellä on jäsenrekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii yhdistyksen hallituksen nimeämä jäsenrekisterivastaava. Yhdistys toimii tietojen käsittelijänä. jäsenrekisterin tietojen muokkaamisesta huolehtii yhdistyksenhallituksen nimeämä jäsenrekisterivastaava.
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry:lle, jonka paikallisyhdistys Tampereen Akateemiset Naiset ry on, luovutetaan yhdistyksen jäsenten yhteystietoina nimi ja sähköpostiosoite sekä jäsenyyden ratkaiseva korkeakoulututkinto.
Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry kerää vuosittain yhdistyksen hallitukselta tiedot siitä, ketkä hoitavat yhdistyksessä puheenjohtajan, sihteerin, tiedottajan, rahastonhoitajan, jäsenrekisterivastaavan ja kansainvälisten asioiden yhteyshenkilön tehtäviä. Näitä luottamustoimia hoitavien nimet ja sähköpostiosoitteet julkaistaan Liiton verkkosivuilla: http://akateemisetnaiset.fi/yhteystiedot/paikallisyhdistykset/
Tampereen akateemiset Naiset ry:n ulkopuolisille tahoille jäsenten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai käsittelijän toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäsenistä pidettävää jäsenlistaa säilytetään jäsenrekisterivastaavan palomuurilla ja salasanalla suojatulla työkoneella.
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäsenrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä yhdistyksen jäsenrekisterivastaavalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Tietojen pyytäjän henkilöllisyys tulee voida pyynnöstä todistaa. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä itselleen jäsenyyden hoitoon liittyviä tiedotteita.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Tampereen Akateemiset Naiset ry:een. Yhteystiedot on annettu kohdassa 2.
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta. Kun yhdistys merkitsee jäsenen jäsenrekisteriin joko eronneeksi tai kuolleeksi, hänen tietonsa eivät enää kopioidu Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry:n jäsenrekisteriin.