Yhdistyksen jäsenten väitöskirjat

Kymäläinen, Tiina, 2015. Science fiction prototypes as design outcome of research: Reflecting ecological research approach and experience design for the Internet of Things. Doctoral Dissertations, Aalto University publication series, Unigrafia, Aalto ARTS Books, 2015. ISBN-13: 9789526059815, ISBN-10: 9526059816.

Viitasalo, Niina, 2015. Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 2114, Tampere University Press, Tampereen yliopisto, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9966-1, ISSN 1455-1616.

Arajärvi, Noora, 2011. The Changing Nature of Customary International Law: Methods of Interpreting the Concept of Custom in International Criminal Tribunals. EUI PhD theses, Department of Law, European University Institute, Florence. Julkaistu 2014 (hardcover); 2016 (paperback), Routledge-Cavendish Publishing. ISBN 9780415827416; 9781138210479.

Heikkinen, Maire, 2011. Small Closed Virtual Communities, Case: Power and Support from the Net. Rehabilitation courses for people with multiple sclerosis. [Verkosta voimaa ja tukea. Tapaustutkimus MS-tautia sairastavien kuntoutuksellisilta verkkokursseilta.] Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 1603, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8400-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1061, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8401-8, ISSN 1456-954X.

Kuusipalo, Jaana, 2011. Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa (Gendered Political Representation in Finland). Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 1614, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8453-7, ISSN 1455-1616.

Sasi, Viveca, 2011. Essays on resource scarcity, early rapid internationalization and Born Global firms.Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, ISSN 1799-4934 ; 142/2011

Rajala R. 2009. Long-Term Development Paths in Water Services – the Case of Finland. Tampere University of Technology. Publication 818.

Juntti, Eira. Gender and Nationalism in Finland in the Early Nineteenth Century. Dissertation. State University of New York at Binghamton, Department of Sociology, 2004.

Oinonen, Eriikka, 2004. Finnish and Spanish Families in Converging Europe (Suomalaiset ja espanjalaiset perheet yhtenevässä Euroopassa). Studies in European Societies and Politics, Tampere University Press, Tampere 2004. ISBN 951-44-6092-8. Väitöskirja sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 381, Tampereen yliopisto 2004. ISBN 951-44-6093-6, ISSN 1456-954X.

Frankberg-Lakkala, Helena, 2008. Suomalaisten 1600-luvun saarnatuolien kuvaohjelma ja symbolit. Esimerkkeinä Hollolan ja Vesilahden sekä Messukylän vanhan kirkon saarnastuolit. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja A 83. Gummeruksen Kirjapaino Oy. Vaajakoski 2008.

Kokko, Raija, 2008. Aiming at culture conscious and tailored nursing (Päämääränä kulttuuritietoinen, räätälöity hoitotyö)Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 1295, Tampere University Press, Tampere 2008. ISBN 978-951-44-7242-8, ISSN 1455-1616.

Ojala, Auli, 2007. Pienyrittäjän osaaminen kilpailuareenalla. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 659, Tampere 2007

Surakka, Tiina, 2006: Osastonhoitajan työ erikoissairaanhoidossa 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1172. Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Tampere.

Mittilä, Tuula, 2000. Relation trine: An analysis of industrial supplier – customer relations. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 768, Tampere University Press, Tampere 2000. ISBN (print): 951-44-4923-1, ISBN (pdf): 951-44-4924-X.

Karento, Helena, 1999. ”Olen tehnyt parhaani.” Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 718, Tampereen yliopisto, Vammala 1999. ISBN 951-44-4719-0, ISSN 1455-1616.

Henriksson, Lea, 1998. Naisten terveystyö ja ammatillistumisen politiikka. Tampereen yliopisto, työn sosiologian ja psykologian laitos. Stakes, Tutkimuksia 88, Helsinki 1998. Gummerus, Jyväskylä 1998. ISBN 951-33-0499-X

Paavilainen, Eija, 1998. Lasten kaltoinkohtelu perheessä Perheen toiminta ja yhteistyö perhettä hoitavan terveydenhoitajan kanssa. Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4364-0. ISSN 1455-1616

Frankberg-Lakkala, Helena, 1996. Terveyttä ja hyvää oloa paastolla. Tampereen yliopisto. ACTA UNIVERSITAS TAMPERENSIS ser A vol. 479.