Yhdistyksen jäsenten väitöskirjat

Viitasalo, Niina, 2015. Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 2114, Tampere University Press, Tampereen yliopisto, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9966-1, ISSN 1455-1616.

Heikkinen, Maire, 2011. Small Closed Virtual Communities, Case: Power and Support from the Net. Rehabilitation courses for people with multiple sclerosis. [Verkosta voimaa ja tukea. Tapaustutkimus MS-tautia sairastavien kuntoutuksellisilta verkkokursseilta.] Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 1603, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8400-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1061, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8401-8, ISSN 1456-954X.

Kuusipalo, Jaana, 2011. Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa (Gendered Political Representation in Finland). Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 1614, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8453-7, ISSN 1455-1616.

Sasi, Viveca, 2011. Essays on resource scarcity, early rapid internationalization and Born Global firms.Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, ISSN 1799-4934 ; 142/2011

Oinonen, Eriikka, 2004. Finnish and Spanish Families in Converging Europe (Suomalaiset ja espanjalaiset perheet yhtenevässä Euroopassa). Studies in European Societies and Politics, Tampere University Press, Tampere 2004. ISBN 951-44-6092-8. Väitöskirja sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 381, Tampereen yliopisto 2004. ISBN 951-44-6093-6, ISSN 1456-954X.

Frankberg-Lakkala, Helena, 2008. Suomalaisten 1600-luvun saarnatuolien kuvaohjelma ja symbolit. Esimerkkeinä Hollolan ja Vesilahden sekä Messukylän vanhan kirkon saarnastuolit. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja A 83. Gummeruksen Kirjapaino Oy. Vaajakoski 2008.

Kokko, Raija, 2008. Aiming at culture conscious and tailored nursing (Päämääränä kulttuuritietoinen, räätälöity hoitotyö)Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 1295, Tampere University Press, Tampere 2008. ISBN 978-951-44-7242-8, ISSN 1455-1616.

Ojala, Auli, 2007. Pienyrittäjän osaaminen kilpailuareenalla. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 659, Tampere 2007

Surakka, Tiina, 2006: Osastonhoitajan työ erikoissairaanhoidossa 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1172. Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Tampere.

Eskelinen, Elina, 2005. Amputations for critical leg ischaemia: vascular prevention and outcome.(Aktiivinen verisuonikirurgia vähentää alaraaja-amputaatioiden tarvetta). University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Surgery, Vascular Surgery. As a PDF file (ISBN 952-10-2755-X) – 918 kB

Vuorikoski, Anna-Riitta, 2004. A VOICE OF ITS CITIZENS OR A MODERN TOWER OF BABEL? The Quality of Interpreting as a Function of Political Rhetoric in the European Parliament (KANSALAISTEN ÄÄNI VAI NYKYAJAN BAABELIN TORNI? Tulkkauksen laatu Euroopan parlamentin poliittisen retoriikan valossa). Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 985, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5877-X, ISSN 1455-1616.

Salomaa, Ilona, 2002. Rafael Karsten (1879-1956) as a Finnish scholar of religion. The life and career of a man of science. Academic Dissertation, University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Comparative Religion As a PDF file (ISBN 952-10-0409-6) – 1,66 MB.

Mittilä, Tuula, 2000. Relation trine: An analysis of industrial supplier – customer relations. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 768, Tampere University Press, Tampere 2000. ISBN (print): 951-44-4923-1, ISBN (pdf): 951-44-4924-X.

Karento, Helena, 1999. ”Olen tehnyt parhaani.” Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis; 718, Tampereen yliopisto, Vammala 1999. ISBN 951-44-4719-0, ISSN 1455-1616.

Henriksson, Lea, 1998. Naisten terveystyö ja ammatillistumisen politiikka. Tampereen yliopisto, työn sosiologian ja psykologian laitos. Stakes, Tutkimuksia 88, Helsinki 1998. Gummerus, Jyväskylä 1998. ISBN 951-33-0499-X

Paavilainen, Eija, 1998. Lasten kaltoinkohtelu perheessä Perheen toiminta ja yhteistyö perhettä hoitavan terveydenhoitajan kanssa. Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4364-0. ISSN 1455-1616

Frankberg-Lakkala, Helena, 1996. Terveyttä ja hyvää oloa paastolla. Tampereen yliopisto. ACTA UNIVERSITAS TAMPERENSIS ser A vol. 479.